You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

27
тра
27
тра

Звітність ПЕРІ Україна за 2021р

27 трав. 2022 р.


Оприлюднення фінансової звітності ПЕРІ Україна за 2021 рік

Доступність інформації про фінансову звітність компаній — це важливий етап до прозорості економіки держави. Прозорість та відкритість ведення бізнесу — це одна з головних цінностей, якими керується компанія ТОВ «ПЕРІ Україна» у своїй роботі. 

У фінансової звітності оприлюднюється достовірна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
В сформованому документі "Звіт незалежного аудитора" узагальнюються результати діяльності ТОВ «ПЕРІ Україна», що включає як фінансову, так і нефінансову інформацію і містить опис поточного стану компанії.

Аудитор засвідчує, що фінансова звітність компаніх складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень бухгалтерського обліку України та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Повний текст Звіту незалежного аудитора та Фінансової звітності доступний за посиланням:
Звіт незалежного аудитора та фінансова звітність компанії ТОВ "ПЕРІ Україна" за 2021 рік.