You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Правила та умови використання інформації з сайту peri.ua 

дійсні з 23 Квітня 2015 р.

 

Преамбула

 

Компанія PERI AG з головним офісом в Німеччині, 89264, Вайсенхорн, Рудольф-Дизель-штрассе (далі іменована «PERI») надає підприємцям і споживачам (надалі «Учасники») веб-сайт в домені www.peri.com (далі іменований «веб-сайт PERI»).

1. Сфера застосування

1.1. Документ «Умови використання сайту www.peri.com компанії PERI» (далі «Умови використання») доповнює відповідне видання «Загальних правил та умов комерційної діяльності PERI», що діє на момент укладення контракту (надалі «Правила і умови PERI» ). Правила та умови PERI можна завантажити тут: Умови комерційної діяльності PERI (PDF).

У разі виникнення суперечностей між цими Умовами використання та Умовами PERI цих Умов використання мають пріоритет.

2. Ці Умови використання є перекладом з німецької мови оригінальної версії. Зміст цих Умов використання завжди слід інтерпретувати на підставі оригінальної версії на німецькій мові.

3. Ці Умови використання виключно застосовні до домену www.peri.com. Для інших веб-сайтів і доменів, що надаються компанією PERI, застосовні окремі умови використання.

4. Окремі умови застосовуються до використання додатків, веб-додатків і програмного забезпечення, наданих компанією PERI: Умови використання додатків і веб-додатків PERI і умови для онлайн-порталу myPERI (далі спільно іменовані «інші умови використання PERI»). У разі виникнення суперечностей між цими Умовами використання та іншими умовами використання PERI інші умови використання PERI мають пріоритет перед цими Умовами використання.

5. Інші ділові відносини не підпадають під вплив цих Умов використання.

6. Використовуючи веб-сайт PERI, користувач погоджується з цими Умовами використання.

2. Захисні застереження

Якщо інша договірна угода не буде явно досягнута, то для використання веб-сайту PERI застосовуються лише справжні Умови використання. Інші положення, зокрема загальні умови комерційної діяльності користувача, не є частиною договору, навіть якщо PERI явно не суперечить їм.

3. Послуги PERI і надання права користування веб-сайту PERI

3. 1. На своєму веб-сайті PERI надає для пошуку або завантаження як інформацію про продукти і проекти PERI в формі ілюстрацій, зображень, креслень, фотографій, графіків (далі спільно іменованих «Зображення»), так і текстів, і  програмного забезпечення у вигляді веб-додатків (далі спільно іменованих «Інформація та програмне забезпечення»).

3. 2. Всі Зображення є миттєвими знімками. PERI не несе зобов'язань за вказання на зображеннях всіх окремих деталей і елементів продуктів PERI.

3. 3. У разі надання Інформації та програмного забезпечення PERI надає користувачеві не ексклюзивне і не підлягаюче передачі право на використання інформації та програмного забезпечення відповідно до домовленості або, якщо домовленість відсутня, відповідно до цілей, які поставлені PERI при забезпеченні доступу до веб-сайту PERI .

4. Призначення веб-сайту PERI

Мета веб-сайту PERI - надання користувачеві інформації.

5. Права користування веб-сайтом PERI

5.1. Використання веб-сайту PERI, а також Інформації та програмного забезпечення, що надаються веб-сайтом PERI, регулюється цими Умовами використання, якщо інші умови використання PERI не мають пріоритету над цими Умовами використання.

5.2. Веб-сайт PERI, Інформація і програмне забезпечення не підлягають продажу, здачі в оренду або ліцензуванню користувачем для третіх осіб або передачі для використання третіми особами іншими способами. Якщо інше не дозволено обов'язковими правовими нормами, користувач не має права змінювати, декомпілювати або перетворювати Інформацію та програмне забезпечення, а також частково видаляти Інформацію або програмне забезпечення.

5.3. Інформація та програмне забезпечення, що знаходяться на веб-сайті PERI, захищені авторським правом і міжнародними договорами про авторське право, а також іншими законами і угодами, що відносяться до інтелектуальної власності. Користувач повинен дотримуватися законів відповідно до вищезазначеного пункту, зокрема не повинен видаляти буквенно-цифрові коди, товарні знаки і позначки про авторське право, що містяться в Інформації та програмному забезпеченні або їх копіях. Відносно решти, розділи 69 і далі Закону про авторське право (UrhG- Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte) повністю зберігають силу і дію.

5.4. Інформацію, торгові марки та інший вміст забороняється копіювати, відтворювати, здавати в оренду, використовувати, доповнювати або іншим способом використовувати без отримання попередньої письмової згоди PERI.

5.5. На даний момент використання веб-сайту PERI не обмежено за часом.

6. Зобов'язання користувача

6.1. При використанні веб-сайту PERI користувачеві забороняється

6.1.1. порушувати своєю поведінкою принципи високої моральності;

6.1.2. порушувати права промислової власності, авторські права та інші права власності;

6.1.3. заражати вміст вірусами, так званими троянами, або іншими програмними засобами, здатними завдати шкоди Інформації та програмному забезпеченню.

6.2. Користувач зобов'язаний самостійно забезпечити заходи безпеки і антивірусне програмне забезпечення на власних пристроях.

7. Гарантії

7.1. PERI не дає жодних гарантій або запевнень. Зокрема, PERI не гарантує того, що інформація, надана користувачеві на веб-сайті PERI, є вірною.

7.2. PERI не гарантує постійної доступності веб-сайту PERI або відсутності технічних збоїв на веб-сайті PERI.

8. Гіперпосилання

Веб-сайт PERI може містити гіперпосилання на веб-сайти третіх осіб. PERI не несе відповідальності за вміст веб-сайтів третіх осіб і не представляє дані веб-сайти або їх вміст як свої власні, так як PERI не перевіряє інформацію по посиланнях, а також не несе відповідальності за вміст і інформацію, надані за гіперпосиланнями. Користувач використовує гіперпосилання на свій страх і ризик.

9. Відповідальність за правові та матеріальні дефекти

Якщо Інформація та програмне забезпечення надаються користувачеві на веб-сайті PERI безкоштовно, то відповідальність з боку PERI за правові та матеріальні дефекти в Інформації та програмному забезпеченні, зокрема за коректність, відсутність помилок, відсутність захисту і авторських прав третіх осіб, повнота і (або ) придатність, виключається, за винятком випадків, пов'язаних зі злочинним умислом або навмисним злочином.

10. Інша відповідальність, віруси

10.1. Відповідальність PERI за матеріальні і правові дефекти заснована на положеннях, наведених в пункті 9. Відповідальність є обов'язковою відповідно до німецького Закону про відповідальність за якість продукції, що випускається (Produkthaftungsgesetz) в разі навмисної шкоди, в зв'язку з злочинною халатністю, нанесенням шкоди життю і здоров'ю людей, в разі прийняття на себе зобов'язання щодо якості, в зв'язку з приховуванням дефекту в обманних цілях або внаслідок порушення фундаментальних договірних зобов'язань. У всіх інших випадках будь-яка відповідальність з боку PERI виключається. Однак, вимога про відшкодування збитків у зв'язку з порушенням фундаментальних договірних зобов'язань обмежується втратою, що піддається оцінці, типовою для такого типу договору, якщо не існує злочинного наміру або грубої недбалості.

10.2. Незважаючи на те, що PERI постійно прагне до забезпечення повного захисту веб-сайту PERI від вірусів, PERI не гарантує їх відсутності. Перед завантаженням Інформації та програмного забезпечення користувач повинен використовувати відповідне захисне обладнання та сканери вірусів для забезпечення власного захисту і захисту веб-сайту PERI від вірусів.

10.3. Покладання тягаря доведення на користувача не пов'язане з положеннями, наведеними вище в пунктах 10.1 та 

10.4. Якщо відповідальність PERI виключена або обмежена, те ж саме застосовується до відповідальності законних представників, співробітників або довірених осіб компанії PERI.

11. Подальший розвиток / завершення

11.1. PERI не несе зобов'язань щодо подальшого поліпшення веб-сайту PERI, а також Інформації та програмного забезпечення, що надаються користувачеві на даному веб-сайті.

11.2. Також PERI залишає за собою право на припинення надання веб-сайту PERI в будь-який час, не вказуючи причини.

12. Захист даних

Положення про захист даних наведені в декларації про захист даних, яка наведена за посиланням http://peri.com/en/privacy-policy.html.

13. Зміна Умов використання

Компанія PERI залишає за собою право на зміну Умов використання в будь-який час. Пряме посилання на зміну Умов використання не надається.

14. Вибір законодавства

Закон Федеративної Республіки Німеччина є виключно чинним. Виняток становить Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG).

15. Юрисдикція

15.1. Юрисдикцією всіх суперечок, пов'язаних з договірними відносинами, є головний офіс PERI AG, розташований за адресою 89264, Вайсенхорн, Рудольф-Дизель-штрассе, Німеччина. Положення вищенаведеного пункту застосовні, якщо користувач не є споживачем відповідно до розділу 13 Цивільного кодексу Німеччини (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB).

15.2. PERI залишає за собою право звернення до суду, що знаходиться в юрисдикції користувача.

16. Місце виконання

Місце виконання - головний офіс PERI AG, розташований за адресою Рудольф-Дизель-штрассе, 89264, Вайсенхорн, Німеччина.

17. Зв'язок з PERI

Просимо надсилати питання щодо використання веб-сайту PERI  електронною поштою: info@peri.com.