You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

01
лют
01
лют

Звітність ПЕРІ Україна за 2019р

1 лют. 2020 р.


Оприлюднення фінансової звітності ПЕРІ Україна за 2019 рік

Згідно ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» компанія ТОВ "ПЕРІ Україна" оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком.

Метою Звіту про управління є оприлюднення для зацікавлених сторін, в тому числі громадських організацій та пацієнтів, узагальнених результатів діяльності підприємства, які не можуть бути отримані з фінансової звітності. Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Повний текст Звіту про управління доступний за посиланням:
Звіт про управління за 2019р.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Повний текст Фінансової звітності доступний за посиланням:
Фінансова звітність за 2019р.